VVDb.se policy på svenska

Den här sajten är min egen, privata sajt och jag sparar inga uppgifter alls om de besökare som kommer hit.

Den enda information som finns sparad är e-postadresser och användarnamn, samt envägskrypterade lösenord som jag själv har tilldelat den lilla unika skara människor som har åtkomst till de privata delarna av sajten. VVDb.se själv sätter inga cookies på din dator, men tredjeparts script kan mycket väl göra det. Det är inget vi rår över. Vi behandlar alla uppgifter enligt GDPR1.

Tillägg 2017-10-31: VVDb.se använder nu Google Analytics, som sätter cookies på din dator.

Tillägg 2017-12-14: Om du skriver en kommentar i bloggen, sparas all information som du anger, samt ditt IP-nummer. Jag kan, på begäran, ta bort all relevant information som finns sparad.

1 Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka skyddet för levande, fysiska personer vid hantering av personuppgifter inom Europeiska unionen.

VVDb.se policy in English

This site is my own, private website and I collect no visitor data nor user statistics

The only user data stored here is the very limited information needed for safe logins for the very select group of people that have access to the restricted area of the site. All such user data is scrambled using one-way encryption. VVDb.se itself does not place any cookies on your computer, but third party scripts may very well do that. It is nothing we can do anything about. We handle all information according to GDPR2.

Addendum 2017-10-31: VVDb.se now uses Google Analytics, which places cookies on your computer.

Addendum 2017-12-14: If you write a comment in the blog, all data you submit (including your IP-number) is stored. I will, on request, remove all relevant information.

2 The General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679) is a regulation by which the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission intend to strengthen and unify data protection for all individuals within the European Union (EU).